Triết lý

Triết lý

Xem thêm

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Xem thêm

Các giá trị

Các giá trị

Xem thêm

Đăng ký học thử

Đăng ký học thử

Phụ huynh có thể đăng ký học thử miễn phí buổi đầu tiên để tìm hiểu thêm về chương trình

Xem thêm

CÁC LỚP, LỨA TUỔI VÀ HỌC PHÍ

U6, U8, U10, U12, U14, U16

  • Lớp học bình thường (1 tuần - 2 buổi)

    1 tháng

    300.000 VNĐ
  • Lớp huấn luyện tiếng Anh (1 tuần 2 buổi)

    1 tháng

    500.000 VNĐ

Tin Tức

 

Huanluyenbongda.com – Sử dụng trò chơi bóng đá vui nhộn này với các cầu thủ từ 5 đến 8 tuổi của bạn. Hoạt động này giúp các......

Huanluyenbongda.com – Sử dụng trò chơi bóng đá vui nhộn này với các cầu thủ từ 5 đến 8 tuổi của bạn. Hoạt động này giúp các......

Huanluyenbongda.com – Sử dụng trò chơi bóng đá vui nhộn này với các cầu thủ từ 5 đến 8 tuổi của bạn. Hoạt động này giúp các......

Huanluyenbongda.com – Sử dụng trò chơi bóng đá vui nhộn này với các cầu thủ từ 5 đến 8 tuổi của bạn. Hoạt động này giúp các......

Huanluyenbongda.com – Sử dụng trò chơi bóng đá vui nhộn này với các cầu thủ từ 5 đến 8 tuổi của bạn. Hoạt động này giúp các......

Huanluyenbongda.com – Sử dụng trò chơi bóng đá vui nhộn này với các cầu thủ từ 5 đến 8 tuổi của bạn. Hoạt động này giúp các......

Lịch học - Sân Đại Học Khoa Học

Thứ 2
17.00-18.00
U6-U8:(lớp Huấn luyện bằng tiếng Anh)
Thứ 2
18.00-19.00
U10-U12
Thứ 3
17.00-18.00
U12
Thứ 4
17.00-18.00
U6-U8:(lớp Huấn luyện bằng tiếng Anh)
Thứ 4
18.00-19.00
U10-U12
Thứ 5
17.00-18.00
U12
Thứ 7, Sáng Chủ Nhật
7.00-8.00
U10-U12
Thứ 7, Sáng Chủ Nhật
8.00-9.00
U10-U12

Lịch học - Sân Tây Lộc

Thứ 3 - Thứ 6
17.00-18.00
U8
Thứ 7
7.00-8.00
U14
Thứ 7
16.00-17.00
U8
Chủ Nhật
7.00-8.00
U14

Tại các buổi tập, FC Tương Lai có bàn cung cấp thông tin và hỗ trợ việc đăng kí cho các cháu.

Bóng đá ở FC Tương Lai -“Bóng đá – môi trường học tập – vui”

FC Tương Lai.

Lịch học - Sân Văn Thể Mỹ

Thứ 3
17.00-18.00
KT
Thứ 6
16.00-17.00
KT
Thứ 7
15.00-16.00
U10-U12
Thứ 7
16.00-17.00
U8-U10
Chủ Nhật
15.00-16.00
U10-U12
Chủ Nhật
16.00-17.00
U8-U10