Giới thiệu

Về FC Tương Lai

Chúng tôi là ai ?

 • 18 năm kinh nghiệm tại Việt Nam – 15 năm tại Huế
 •  Nhiều kinh nghiệm về bóng đá trẻ em, bóng đá trẻ

Anders Krystad
Giám đốc FC Tuong Lai, trước đây là Giám đốc FFAV.

Lê Đình Chung
Giám đốc kỹ thuật FC Tương Lai, từng chơi bóng đá chuyên nghiệp trong 10 năm, trước đây là Trưởng bộ phận chuyên môn FFAV.

Football for All.

Điều này có nghĩa là:

 • Cho bất cứ ai muốn tham gia
 • Không có sự phân biệt đối xử
 • Mở và hòa nhập
 • Cho nam và nữ
fctuonglai-chungtoilaai
fc tuong lai (42)

Tầm nhìn

Nếu bạn muốn chơi bóng, bạn luôn được chào đón. Các giá trị:

 • Vui
 • An Toàn
 • Thân thiện
 • Trung thực
 • Tôn trọng
 • Quyền trẻ em
 • Chơi đẹp – Fair – Play.

Bóng đá vui và môi trường học tập. Nguyên tắc bóng đá vui luôn được áp dụng.Tại FC Tương lai chúng tôi hướng đến sự phát triển toàn diện cho từng trẻ, theo nhu cầu và tham vọng của các em.

fc tuong lai (38)

Các nhóm tuổi

FC Tương Lai có các lớp bóng đá phù hợp với đặc điểm với trẻ dành cho các lứa tuổi. FC Tương Lai – Huấn luyện bằng tiếng Anh . Các bạn muốn các em làm quen với việc giao tiếp tiếng Anh từ sớm, có niềm vui khi chơi bóng, học các kỹ năng sống cơ bản. Ở FC Tương Lai chúng tôi sẽ có các lớp huấn luyện bằng tiếng Anh, lồng ghép các hợp phần kỹ năng sống phù hợp với các lứa tuổi.

 • Từ 4 đến 6 tuổi (lớp này huấn luyện hoàn toàn bằng tiếng Anh)
 • Từ 7 đến 8 tuổi
 • Từ 9 đến10 tuổi
 • Từ 11 đến 12 tuổi
 • Từ 13 đến 14 tuổi
 • Từ 15 đến 16 tuổi
 • Từ 16 đến 18 tuổi

Trách nhiệm xã hội

Tạo cơ hội cho những tài năng tương lai

 • Chúng tôi lắng nghe trẻ.
 • Gặp gỡ phụ huynh.
 • Phương pháp có sự tham gia.
 • Đánh giá nhanh sau buổi tập.

Sức khỏe

 • Các hoạt động thể chất giúp bạn trở thành một học sinh tốt hơn.
 • Hoạt động thể chất tốt giúp trẻ tránh béo phì.

Phi lợi nhuận

 • Lợi nhuận sau chi trả chi phí sẽ được đầu tư lại vào FC Tương Lai.
 • Mức phí dựa vào các chi phí thực tế.
 • Minh bạch.

Chúng tôi muốn bóng đá Huế phát triển trong tương lai.

fc tuong lai (21)